Activiteiten voor kwetsbaren

 

Mensen met vragen kunnen bij ons terecht, natuurlijk voor een gesprek, maar we proberen ook te helpen bij het zoeken naar een oplossing.

Hulp en advies (spreekuur)

Mensen met vragen kunnen bij ons terecht, natuurlijk voor een gesprek, maar we proberen ook te helpen bij het zoeken naar een oplossing. Wij hebben contacten opgebouwd met andere instellingen en aan tafel te krijgen. Daarnaast proberen we met hen alternatieven en oplossingen te bereiken die in onze eigen mogelijkheden liggen, soms ook de activiteiten of zelf actief worden binnen onze stichting.

Voorlichtingen HIV

Met dit project willen we mensen bewust maken en stimuleren om wat opener te praten over HIV door middel van informatiebijeenkomsten over Hiv/Aids en andere SOA’s Programma;

–           Bewustwording met betrekking tot het feit dat HIV-AIDS in onze samenleving aanwezig is.

–           Onze gemeenschap te stimuleren openlijk te praten over HIV-AIDS en

seksueel gerelateerde onderwerpen (taboe verbreken.)

–           Feitelijke informatie geven over HIV-AIDS

–           Vragen beantwoorden over HIV-AIDS

–           Informatie geven over de faciliteiten en beschikbare hulp voor mensen die HIV positief zijn

–           Confronterend drama door en voor tieners; dit vindt plaats op diverse locaties in zes kerkenin Rotterdam.

De soepbus

De doelstelling van de soepbus is om mensen te bereiken en hen tehelpen om hun leven te verbeteren en weer op de rails te krijgen. Dit project is voor dak- en thuislozen die wij op deze laagdrempelige manier willen bereiken om zo met hen in contact te komen en achter hun hulpvraag te komen.

Op deze manier kunnen we zien wat hun situatie is en hoe wij ze het best kunnen helpen en begeleiden.

Met de soepbus hebben wij de afgelopen jarentwee keer per week (op maandag en donderdag, ’s winters wat vaker) door Rotterdam gereden met de bus en in 2015 hebben wij 9360 mensen bereikt en geholpen. Dit project is het zeker waard om te worden voortgezet.

Voedselbank

De groep die heel weinig te besteden heeft en daardoor in de problemen komt, proberen we bij de Voedselbank aan te melden. Hierdoor kunnen ze goed gebruik maken van de voorziening die er al is voor slachtoffers van de armoede. Aanvullende hierop hebben we ook binnen de stichting nog beperkte mogelijkheden waar zij gebruik van kunnen maken, zoals een maaltijd voor weinig of geen geld.