Activiteiten voor vrouwen en thema dagen

Wij willen vrouwen door middel van kennis en cultuuroverdracht op weg helpen naar zelfstandigheid door middel van het uitnodigen van verschillende organisaties die hun informatie geven en hen kunnen helpen de juiste wegen te bewandelen.

Activiteiten voor vrouwen en thema dagen

Subdoelstellingen hierbij zijn:

–           Op een laagdrempelige wijze hen te helpen met hun hulpvragen.

–           Cultuuroverdracht tussen deze vrouwen

–           Bewustwording door informatie overdracht

–           Sociale vaardigheden; op weg naar zelfstandigheid, werk – schulden – opvoeding en
scholing.

Om zo door kennis en cultuuroverdracht uiteindelijk te komen tot participatie en integratie in de Rotterdamse maatschappij.

Daarnaast zijn er ontmoetingsactiviteiten en wordt er op veler verzoek in 2016 gestart met naailessen voor vrouwen.